15:10:9, 02/11/2011

Nghị định 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Tên văn bản

Nghị định 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Ngày ban hành

3/12/2004

Ngày đăng công báo

8/12/2004

Ngày hiệu lực

23/12/2004

Ngày hết hiệu lực

 

Loại văn bản

Nghị định

Số hiệu

197/2004/NĐ-CP

Người ký

Phan Văn Khải

Hiệu lực văn bản

Hết Hiệu lực một phần


Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất - Theo Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ban hành ngày 03/12/2004, Chính phủ quy định: người bị thu hồi đất còn được bồi thường nếu có đủ: giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất hợp lệ nhưng mang tên người khác và được chính quyền địa phương xác nhận không tranh chấp, người đang sử dụng đất có hộ khẩu thường trú tại địa phương và đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp hoặc nuôi trồng thủy sản tại các vùng miền núi, hải đảo và được xác nhận không có tranh chấp, các cá nhân sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của tòa án nhân dân, các cá nhân sử dụng đất từ trước ngày 15/10/1993, không có giấy tờ chứng nhận nhưng tại thời điểm thu hồi đất không vi phạm qui hoạch, hành lang bảo vệ các công trình, không phải là đất lấn chiếm trái phép...

Giá đất để tính bồi thường là giá đất theo mục đích đang sử dụng tại thời điểm có quyết định thu hồi đất do UBND cấp tỉnh công bố, không bồi thường theo giá đất sẽ được chuyển mục đích sử dụng. 

Trường hợp thực hiện bồi thường chậm do cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường gây ra mà giá đất tại thời điểm bồi thường do UBND cấp tỉnh công bố cao hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm trả tiền bồi thường, nếu giá đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi. Trường hợp bồi thường chậm do người bị thu hồi đất gây ra, nếu giá đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm bồi thường, nếu giá đất tại thời điểm bồi thường cao hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi. 

Người sử dụng đất phải di chuyển chỗ ở thì được bố trí tái định cư bằng một trong 3 hình thức: bồi thường bằng nhà ở, bồi thường bằng giao đất ở mới, bồi thường bằng tiền để tự lo chỗ ở mới. 

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Download toàn bộ       Nghi dinh 197-2004-CP