14:24:54, 02/11/2011

Nghị định 17/2006/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

Tên văn bản

Nghị định 17/2006/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Ngày ban hành

27/01/2006

Ngày đăng công báo

12/2/2006

Ngày hiệu lực

27/02/2006

Ngày hết hiệu lực

 

Loại văn bản

Nghị định

Số hiệu

17/2006/NĐ-CP

Người ký

Phan Văn Khải

Hiệu lực văn bản

Hết Hiệu lực một phần

Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai - Ngày 27/01/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2006/NĐ-CP sửa đổi một số nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2003.
Theo đó, cho phép tất cả các đối tượng được ghi nợ số tiền sử dụng đất (trước đây chỉ cho phép ghi nợ đối với những đối tượng gia đình kinh tế khó khăn) và chỉ phải nộp cho Nhà nước số tiền còn nợ khi phát sinh thu nhập (chuyển nhượng, cho thuê...). Không chỉ cho ghi nợ các nghĩa vụ tài chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, Nghị định còn cho phép ghi nợ thuế chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp chuyển đất nông nghiệp thành đất ở tại khu vực nông thôn... Việc ghi nợ được tính bằng tiền, theo giá đất tại thời điểm ghi nợ.

Khi thực hiện thu hồi đất nông nghiệp của nông dân, các địa phương phải đền bù bằng đất nông nghiệp, trong trường hợp không có đất nông nghiệp phải đền bù bằng đất phi nông nghiệp, phương án cuối cùng mới tính đến đền bù bằng tiền. Quy định này đặc biệt quan trọng trong trường hợp thu hồi đất để làm các khu công nghiệp. Nếu địa phương không còn đất nông nghiệp để đền bù cho người mất đất có thể đền bù cho họ bằng đất dịch vụ xung quanh khu công nghiệp, tạo điều kiện trực tiếp cho những nông dân này chuyển đổi nghề nghiệp. "Trong trường hợp buộc phải đền bù bằng tiền thì địa phương phải có phương án cụ thể về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân"...

Trong trường hợp giá UBND tỉnh, thành phố quy định thấp hơn giá thị trường thì phải thành lập hội đồng định giá để đảm bảo nguyên tắc giá đền bù bằng giá thị trường tại thời điểm tính giá...

Các dự án phát triển nhà tại các thành phố và thị xã vẫn tiếp tục không được phép chia lô bán nền nhưng cho phép các chủ đầu tư ở khu vực này có thể chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án cho chủ đầu tư thứ cấp...

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Download toàn bộ       Nghi dinh 17-2006-CP