0:34:11, 08/11/2011

Thông tư 18/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết việc cho vay của các ngân hàng thương mại đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Tên văn bản

Thông tư 18/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết việc cho vay của các ngân hàng thương mại đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Cơ quan ban hành

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày ban hành

14/08/2009

Ngày đăng công báo

1/9/2009

Ngày hiệu lực

28/09/2009

Ngày hết hiệu lực

 

Loại văn bản

Thông tư

Số hiệu

18/2009/TT-NHNN

Người ký

Nguyễn Đồng Tiến

Hiệu lực văn bản

Còn Hiệu lực


Được vay 80% tiền mua nhà ở thu nhập thấp - Ngày 14/8/2009, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 18/2009/TT-NHNN quy định chi tiết việc cho vay của các ngân hàng thương mại đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Đối tượng áp dụng Thông tư này gồm cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách nhà nước và người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị vay vốn tại các ngân hàng thương mại để mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp. Một trong những điều kiện để các đối tượng trên được vay vốn là phải có vốn tự có tối thiểu là 30% giá trị nhà ở thu nhập thấp theo thỏa thuận với chủ đầu tư dự án nếu vay vốn mua nhà ở thu nhập thấp trả một lần, 20% giá trị nhà ở thu nhập thấp theo thỏa thuận với chủ đầu tư dự án nếu vay vốn mua nhà ở thu nhập thấp trả góp hoặc thuê mua nhà ở thu nhập thấp.

Thông tư quy định, nếu khách hàng vay vốn để trả một lần, mức cho vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận nhưng không vượt quá 70% giá trị nhà ở thu nhập thấp theo thỏa thuận với chủ đầu tư dự án; thời hạn cho vay cũng do hai bên thỏa thuận nhưng tối thiểu là 5 năm, nếu khách hàng thu xếp tài chính để trả trước hạn cho ngân hàng thì ngân hàng không được thu phí trả nợ trước hạn của khách hàng. Trường hợp cho vay mua nhà ở thu nhập thấp trả góp, cho vay thuê mua nhà ở thu nhập thấp, ngân hàng và khách hàng thỏa thuận hạn mức cho vay nhưng tối đa không quá 80% giá trị nhà ở thu nhập thấp trả góp hoặc thuê mua theo thỏa thuận với chủ đầu tư dự án; ngân hàng chỉ được tính lãi đối với dư nợ thực tế phát sinh của khách hàng, không được thu phí cấp hạn mức tín dụng đối với khách hàng; ngân hàng và khách hàng thống nhất thời hạn, kế hoạch và mức trả nợ từng kỳ hạn của khách hàng với thời hạn trả nợ tối thiểu là 10 năm. Căn cứ vào tình hình thực tế của khách hàng vay, ngân hàng có thể lựa chọn các biện pháp bảo đảm tiền vay phù hợp; trong trường hợp khách hàng vay đã trả hết tiền cho chủ đầu tư và được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì sau 10 năm kể từ ngày khách hàng vay ký hợp đồng với chủ đầu tư, các ngân hàng được phép yêu cầu khách hàng bổ sung căn nhà được mua, thuê mua bằng khoản vay ngân hàng để làm tài sản thế chấp.

Lãi suất cho vay đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp thực hiện cơ chế tín dụng thương mại theo quy định của pháp luật. Số tiền hỗ trợ lãi suất đối với người vay mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp của Nhà nước được chuyển cho ngân hàng để khấu trừ trực tiếp cho khách hàng trong các kỳ tính và thu lãi.
Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Download toàn bộ       Thong tu 18-2009-NHNN