10:50:30, 08/11/2011

Thông tư 02/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Tên văn bản

Thông tư 02/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Cơ quan ban hành

Bộ Xây dựng

Ngày ban hành

5/2/2010

Ngày đăng công báo

23/02/2010

Ngày hiệu lực

1/4/2010

Ngày hết hiệu lực

 

Loại văn bản

Thông tư

Số hiệu

02/2010/TT-BXD

Người ký

Cao Lại Quang

Hiệu lực văn bản

Còn Hiệu lực

Download toàn bộ       thong tu 02-2010-BXD

Các bài liên quan

Phu luc TT 02-2010-BXD.pdf