15:9:16, 09/11/2011

Thông tư 102/2006/TT-BNN Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh

Tên văn bản

Thông tư 102/2006/TT-BNN Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh

Cơ quan ban hành

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày ban hành

13/11/2006

Ngày đăng công báo

25/11/2006

Ngày hiệu lực

10/12/2006

Ngày hết hiệu lực

 

Loại văn bản

Thông tư

Số hiệu

102/2006/TT-BNN

Người ký

Diệp Kỉnh Tần

Hiệu lực văn bản

Còn Hiệu lực


Giao khoán đất rừng, đất nông nghiệp - Ngày 13/11/2006, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 102/2006/TT-BNN hướng dẫn một số điều của Nghị định số 135/2005/NĐ-CP về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh.

Theo đó, hình thức giao khoán bao gồm: Khoán ổn định theo chu kỳ cây trồng hoặc chu kỳ kinh doanh, Khoán công đoạn: khoán một hay nhiều công đoạn theo quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch đối với cây lâu năm, Khoán theo vụ, năm hoặc khoán ổn định theo thoả thuận giữa hai bên đối với đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản.
Bên giao khoán phải có những quy định cụ thể đối với việc làm lán trại tạm trên đất nhận khoán trong hợp đồng: diện tích xây dựng, độ cao... , đảm bảo thuận tiện cho việc tháo dỡ, di chuyển khi có yêu cầu, tăng cường kiểm tra để xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm...

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Download toàn bộ       thong tu 102-2006-BNN